Experții sunt invitați să facă parte din Consiliul de Expertiză al Liniei Verzi pentru Prevenirea Suicidului.

downloadLinia Verde pentru Prevenirea Suicidului invită la colaborare experții din diferite domenii, vorbitorii de limbi rusă și română, interesați în abordarea integrativă a subiectul prevenirii suicidului în activitatea sa și în activitatea Liniei, cât și în reducerea ratei suicidului în R. Moldova.

Intenția Liniei este transferul de cunoștințe și circulația liberă a cunoștințelor în spațiul public, dezvoltarea colaborării și consolidarea parteneriatelor pe durată lungă în vederea reducerii ratei suicidului în R. Moldova.

În acest sens Centrul de Resurse al Liniei Verzi pentru Prevenire a Suicidului crează Consiliul de Experți. Sunt ivitați la colaborare experții din domeniul educației, psihologiei, medicinei, administrării publice centrale și locale, politicilor publice, teologiei, din poliție, din mediul academic, domeniul juridic, jurnalism, social media, drepturile omului, alte domenii relevante.

Cerințe pentru experți:

1. Abordarea subiectului într-un limbaj cald, empatic, incluziv, de pe poziția bunătății, valorii necondiționate a ficărei persoane. Concentrare asupra respectului, demnității și iubirii de sine și a celor din jur.

2. Evitarea abordării domeniului de pe pozitia clișeelor și miturilor cu privire la suicid. Lista potențialelor clișee poate fi oferită. Reflectarea personală și depășirea prejudecăților cu privire la suicid înainte de implicare sunt recomandate în acest sens.

3. Conținutul muncii trebuie să fie bazat pe evidențe și să fie documentat din mai multe surse originale a autorilor, ce îmbrățișează inovația și abordarea progresivă a subiectului prevenirii suicidului

4. Deschidere pentru ghidare din partea Centrului de Resurse în Prevenirea Suicidului în proces de activitate.

5. Delimitarea clară a subiectului prevenirii suicidului de alte subiecte.

Activitatea Consiliului de Experți va fi organizată în cadrul proiectului ”Centrul de Resurse în Prevenirea Suicidului”, susținut de către Ambasada SUA în R. Moldova.

Încurajăm experții, care au participat la treningul de bază în prevenirea suicidului, acordat de către Linia Verde, să se implice în activitatea Consiliului.

Interesul de colaborare poate fi exprimat prin completarea formularului de pe https://docs.google.com/forms/d/1vfpMveflDRB_vut4ggWU4eqGU4qPjnfWPkOs0ZjBiPw/viewform până în data de 25 iunie 2016.

Pentru detalii – Liuba Ceban 060806623 liuba.ceban@pentruviata.md