Poziția față de Raportul Comisiei de modificare a legilor cu privire la suicid

Poziția Liniei Verzi pentru Prevenirea Suicidului, pionier în Suicidologie în R. Moldova, cu privire la Raportul Comisiei speciale pentru elaborarea pachetului de modificări legislative în domeniul prevenirii suicidului.

Chisinău, Moldova, 9 iulie 2018 – Linia Verde Pentru Prevenirea Suicidului www.pentruviata.md își exprimă indignarea și îngrijorarea cu privire la modul superficial de abordare a subiectului prevenirii suicidului în Raportul Comisiei speciale pentru elaborarea pachetului de modificări legislative în domeniul prevenirii suicidului aprobat în 5 iulie în Parlament, cât și în stilul de prezentare a subiectului de către Președintele comisiei, Dl Odnostalco Vladimir.

Linia Verde Pentru Prevenirea Suicidului, promotoarea suicidologiei în R. Moldova din anul 2012, mereu a salutat și în măsura posibilităților a susținut  orice inițiativă, guvernamentală și neguvernamentală, individuală sau comunitară în domeniu. Rămânem dedicați acestei cauze nobile de salvare a vieți omenești în conformitate cu  standarde profesionale, bazate pe cercetare în suicidologie și cu recomandările organizațiilor internaționale cu autoritate în domeniu.

În contextul în care:

 • Raportul nu corespunde recomandărilor internaționale de abordare a prevenirii suicidului la nivel de stat, acesta conținând un extras din poziții, opinii, subiecte și probleme importante în societate, unele fiind conexe prevenirii suicidului, iar altele deloc.

 

 • Raportul dublează legislația, planurile naționale și inițiative legislative deja existente, umbrind valoarea și importanța abordării complexe și fără imixtiuni a realităților în jurul fenomenul suicidului și ”diluând” domeniul printre alte cauze și interese.

 

 • Raportul iese în afara scopului inițial al Comisiei de a analiza situația în jurul ”jocurilor morții”, prezentând superficial și tangențial referire la acestea și măsurile de combatere pe durată lungă. Conform sesizării Liniei Verzi pentru Prevenirea Suicidului jocurile continuă, dar nefiind un subiect public în vogă, rămân în afara intervențiilor care ar fi trebuit să reiasă din recomandările raportului.

 

 • Raportul conține  mituri și clișee inadmisibile în abordarea subiectului suicidului, care, de exemplu, incriminează  suicidul prin utilizarea termenului ”a comite”, susține mitul că o singură cauză poate contribui la suicid sau  jonglează cu o listă de factori de risc care sunt numite greșit cauze.

 

 • Raportul nu menționează importanța promovării valorilor prietenoase prevenirii suicidului, precum valoarea și respectul necondiționat al fiecărui individ, grija, empatia etc. și nici nu prezintă nivelul de inițiere a actorilor cel puțin în bazele suicidologiei ca să poate servi drept referință la conținutul acestuia.

 

 • Raportul este lipsit de referire la o bază teoretico-științifică din suicidologie și de itemi clasici prietenoși prevenirii suicidului în baza cărora s-ar fi făcut analiza situațională în R. Moldova.

 

 • Raportul nu evaluează realitățile R. Moldova în lumina metodologiei, bunelor practici și tendințelor strategice de dezvoltare modernă existente la nivel internațional, care are o istorie de dezvoltare a domeniului de prevenire a suicidului de peste 50 de ani în lume.

 

 • Raportul omite detaliile importante și nu menționează faptul că Linia Verzi pentru Prevenirea Suicidului a PARTICIPAT în consultări în ședința grupului de lucru la data de 11 aprilie 2017, la care acesta a prezentat standardele și principiile abordării subiectului suicidului la nivel de stat în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății din anul 2014 și care au fost omise ulterior ca și standarde pentru crearea raportului, scăzând substanțial din calitatea acestuia.

 

 • Raportul omite dezacordul Liniei Verzi pentru Prevenire a Suicidului de a confirma prezentul document pe motiv că este unul crud și plin de abordări cu mituri și clișee, refuzând să îl redacteze pro bono, pentru că se confruntă cu criza financiară și colectează fonduri pe rețele de socializare pentru activitatea sa, de 2 ani activând strict în baza voluntariatului.

 

 • În contextul refuzului motivat al Liniei Verzi pentru Prevenire a Suicidului în loc de aprofundare a activității și revenirea la standarde de abordare a prevenirii suicidului, Comisia oferă atitudine preferențială altor actori ai societății civile, care neavând expertiza în domeniu, (beneficiind anterior de instruiri în Bazele Suicidologiei  din partea reprezentanților Liniei Verzi Pentru Prevenirea Suicidului), au oferit vizibilitate Comisiei și au susținut Raportul.   Acești actori au ca și scop și activitate de bază alte domenii, și în proces au manifestat ostilitate și au denigrat în unele cercuri valoarea, profesionalismul și eforturile de pionierat ale Liniei în prevenirea suicidului în R. Moldova.

 

 • Raportorul concluzionează de pe tribuna Parlamentului că “В Молдове суицидологов нет” contribuind la  denaturarea eforturilor de 6 ani de desțelenire a terenului în prevenire a suicidului a Liniei Verzi pentru Prevenirea Suicidului, care se bucură de vizibilitate, recunoaștere publică și respect din partea populației, profesioniștilor și instituțiilor la nivel de național, din partea actorilor cheie în suicidologie la nivel internațional, cât și a partenerilor de dezvoltare ale R. Moldova, care au fost interesați să susțină prevenirea suicidului în forma pură a acesteia.

Constatăm:

Regresul și alunecarea pe un teren periculos de abordare publică cu mituri și clișee și  soluții înguste ce servesc altor cauze în detrimentul abordării strategice, profunde și transformatoare a prevenirii suicidului în R. Moldova.

 

Solicităm Parlamentului R. Moldova:

 1. Încheierea activității Comisiei în formatul și stilul actual de lucru ca fiind neproductivă, superficială și regresivă pentru domeniul prevenirii suicidului în R. Moldova și lansarea dialogului constructiv cu actorii cu autoritate din R. Moldova și străinătate în domeniul strict al suicidologiei pentru conturarea la nivel național a intervenției, bazate pe cercetări, evidențe și expertiză și nu ale unor interese.

 

 1. Revenirea la dialog cu privire la perspectivele prevenirii suicidului în R. Moldova în conformitate cu recomandările omise ale Organizației Mondiale a Sănătății pentru țări, pe care  Linia Verde le-a prezentat Comisiei la ședința grupului de lucru în data de 11 aprilie 2017.

 

 1. Solicităm revizuirea stilului de abordare a domeniului și adoptarea unei abordări empatice a subiectului, inclusiv în lucru și în prezentările în Parlament, Guvern, Ministere, societate civilă. Având în vedere faptul că în spatele tuturor datelor stau oamenii suferinzi, care se confruntă cu realitățile complexe în jurul fenomenului suicidului, solicităm abținerea de la jonglare publică cu informații și concluzii superficiale, neprietenoase principiilor prevenirii suicidului, ce denaturează realitățile în jurul fenomenului: de la mențiune publică în orice context a metodelor și locurilor de suicid, de la interpretarea unilaterală și superficială a fenomenului suicidului (ex, o cauză poate contribui la apariția realităților în jurul suicidului), cât și a datelor statistice (ex, rata suicidului în zonele rurale e mai mare), etc.

 

 1. Asumarea responsabilității de a menține prevenirea suicidului în afara tensiunilor, intereselor și polarizărilor din societate și protecția cauzei de la folosire abuzivă ca motivație pentru inițiative legislative pe alte domenii, lupte între partide politice, sau pentru interesele înguste ale unor actori din societate civilă, care sunt activi în alte domenii, renunțarea la abordare preferențială a unor actori neinițiați în domeniu și dezvoltarea parteneriatului în baza standartelor suicidologiei cu Linia Verde pentru Prevenirea Suicidului.

 

Menționăm că Linia Verde pentru prevenirea suicidului există din anul 2012 și de la fondarea sa a desțelenit cu dedicare terenul infertil pentru cauza prevenirii suicidului, ca acesta să existe neutru, în forma ei pură. În pofida crizei financiare continua să ofere susținere emoțională în bază de voluntariat în conformitate cu standardele de funcționare profesionistă a Liniilor la nivel internațional. De la fondarea sa Linia a asistat peste 3000 de persoane și a instruit în bazele suicidologiei peste 1000 de profesioniști medici, profesori, polițiști, psihologi, etc.

Despre poziția Liniei cu privire la îngrijorările din proces de creare a Raportului în anul 2017 și despre unele reușite ale Liniei se poate citi aici – https://mirt.md/despre-noi/

Linia Verde stă la dispoziție și în continuare celor ce sunt interesați în abordarea transformatoare, profesionistă și pură a cauzei prevenirii suicidului, atât la nivel de instituții, administrație publică, factori de decizie, cât și cetățeni.

Pentru contact – Liuba Ceban, 069379000, info@pentruviata.md

P.S. În timp ce ați citit comunicatul până aici undeva în R. Moldova conform statisticilor 2 persoane s-au gândit serios sau chiar au încercat să se sinucidă…