Comunicat: Pentruviata.md spune ”Stop Suicid!” și în limba engleză

pentru_viata_md_logo.png
Pentru Engleză și Rusă – mai jos

Chișinău, 8 februarie 2022 – Serviciul gratuit de susținere emoțională pentruviata.md va fi prestat și în limba engleză.. Linia Verde pentru prevenirea suicidului www.pentruviata.md este primul și singurul serviciu pentru persoane în criză și care se confruntă cu realități în jurul fenomenului suicidului în R. Moldova.Serviciul este prestat și în limbile română și rusă.

Persoanele, vorbitoare de limbă engleză, care au nevoie de susținere emoțională, pot accesa serviciul în scris la adresa email ajutor@pentruviata.md sau prin intermediul chat-ului pe pagina www.pentruviata.md

Serviciul în limba engleză este prevăzut pentru următoarele grupuri:

– expatriații din R. Moldova,

– persoanele din diaspora R. Moldova și familiile acestora, care preferă comunicarea în limba engleză,

– refugiații aflați pe teritoriul R. Moldova.

– alte persoane vorbitoare de limbă engleză, care au conexiuni cu R. Moldova.

Orarul serviciul de susținere emoțională:

  • la orice oră a zilei sau nopții – prin intermediul adresei email ajutor@pentruviata.md
  • în zilele de lucru între orele 20:00-22:00 – prin intermediul chatului de pe pagina www.pentruviata.md

Linia Verde pentru Prevenirea Suicidului este un serviciu gratuit în bază de voluntariat, prestat de către cetățenii R. Moldova din țară și din diaspora. Peste 7000 persoane au beneficiat de acest serviciu de la lansarea acestuia acum 10 ani, în 2012. Serviciul face parte din rețeaua internațională Befrienders, care întrunește Linii, ce activează în bază de voluntariat în peste 40 de țări ale lumii.

Contact – Liuba Ceban
Phone (available on messengers) +373 60806623

Press release: The Emotional Support Helpline pentruviata.md is launching operations in English.

Chisinau, February 8, 2022 – The free Emotional Support Helpline pentruviata.md is operating in English now. The service is also provided in Romanian and Russian. The Suicide Prevention Helpline www.pentruviata.md is the first and only service for people in crisis and for those facing realities around suicide in the Republic of Moldova. English-speaking people who need emotional support can access the service by writing to email ajutor@pentruviata.md or in the chat on the page www.pentruviata.md

The Emotional Support Service in English is provided for the following groups:

– expatriates in the Republic of Moldova,

– Moldovan diaspora and their families who prefer communication in English,

– refugees located on the territory of the Republic of Moldova.

– other English speakers who have connections with the Republic of Moldova.

Emotional Support Service Schedule:

The Suicide Prevention Helpline is a free volunteer-based service, provided by Moldovan citizens, located in the country and in the diaspora. More than 7,000 people have benefited from this service since its launch 10 years ago, in 2012. The service is part of the Befrienders  International network, which brings together Helplines, which operates on a voluntary basis in over 40 countries around the world.

Пресс-релиз: Служба эмоциональной поддержки pentruviata.md начинает работать и на английском языке

Кишинев, 8 февраля 2022 г. – Бесплатная служба эмоциональной поддержки pentruviata.md будет предоставляться и на английском языке. Горячая линия по предотвращению суицида pentruviata.md является первой и единственной в Республике Молдова службой для людей, находящихся в кризисной ситуации и сталкивающихся с реальностями вокруг феномена суицида. Услуга также предоставляется на румынском и русском языках.

Англоговорящие граждане, нуждающиеся в эмоциональной поддержке, могут получить доступ к услуге в письменной форме по электронной почте ajutor@pentruviata.md или в чате на странице www.pentruviata.md.

Услуга на английском языке предоставляется для следующих групп:

– экспаты в Республике Молдова,

– Молдавская диаспора и их семьи, предпочитающие общаться на английском языке,

– беженцы на территории Республики Молдова.

– другие носители английского языка, имеющие связи с Республикой Молдова.

График работы Службы эмоциональной поддержки:

  • в любое время дня и ночи – по электронной почте ajutor@pentruviata.md
  • в рабочие дни с 20:00 до 22:00 – через чат на странице www.pentruviata.md

Горячая линия по предотвращению суицида www.pentruviata.md — это бесплатная услуга, основанная на волонтерстве, которую предоставляют граждане Молдовы в стране и в диаспоре. Более 7000 человек воспользовались этой услугой с момента ее запуска 10 лет назад, в 2012 году. Услуга является частью международной сети Befrienders, объединяющей Горячие Линии, которые действуют на основе волонтерства в более чем 40 странах мира.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *